{includep:smartoffice/cloudsme/index_func} {includep:common/dwr}
{includep:smartoffice/cloudsme/header}
 
Phần mềm quản lư văn pḥng
cloudOffice

Dịch vụ được thiết kế dành cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày ...

Phần mềm quản lư hỗ trợ khách hàng
cloudHelpdesk

Dịch vụ được thiết kế với mục tiêu giúp các doanh nghiệp quản lý và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng được tốt nhất. Qua đó việc chăm sóc ...

Phần mềm quản lư quan hệ khách hàng
cloudCRM

Dịch vụ được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho các doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng mọi lúc mọi nơi, tăng cường khả năng bán hàng, ...

Phần mềm quản lư nhân sự
cloudHRM

Dịch vụ được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản lý thông tin nhân sự, đánh giá đúng năng lực nhân viên, ..

Phần mềm kế toán
cloudAccounting

Dịch vụ được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho các doanh nghiệp quản lý luồng tiền, nâng cao hiệu quả bộ phận tài chính kế toán của doanh nghiệp.

Phần mềm quản lư nhà thuốc
cloudPharmacy

Dịch vụ được thiết kế với mục tiêu giúp các chủ nhà thuốc quản lư được chuỗi cửa hàng của ḿnh 1 cách tốt nhất.

Phần mềm quản lư bán hàng
cloudRetail

Phần mềm cung cấp các chức năng quản lý 1 hoặc chuỗi các cửa hàng, siêu thị theo 1 quy trình khép kín: từ quản lý danh mục cửa hàng, hàng hóa, việc lập đơn hàng tới nhà cung cấp, nhập kho và xuất kho hàng hóa đến việc bán hàng cho khách hàng.

 
   
{includep:smartoffice/cloudsme/footer}